Be THE Future Builder

Od oceny do akcji.
Od dojrzałości IT do innowacji.
Kształtuj przyszłość technologiczną organizacji.

Odkryj Nową Ścieżkę AI

Od teorii do praktyki.
Od danych do inteligencji.
Rozwijaj przyszłość z sztuczną inteligencją.

AI w Polsce: Raport 2024

Od analizy do wizji.
Poznaj technologiczną i organizacyjną gotowość na AI firm w Polsce. Mapuj drogę do przewagi konkurencyjnej.

Dariusz Piotrowski
Rada Programowa Future Builders

Rozpoczęliśmy od zdefiniowania najważniejszych czynników zmian, trendów oraz scenariuszy przyszłości IT. To był cel programu Future Thinkers. W jego rozwinięciu – w programie Future Builders, skupiliśmy się na praktycznym wymiarze i rozwiązaniach, odpowiadających na wyzwania w czterech strategicznych obszarach IT. Wynikiem pracy z ekspertami ze świata nauki, biznesu i technologii jest raport, który pozwolił nam wypracować unikatowe narzędzie. Odpowiedzialnym za technologię w firmie pomoże ono w weryfikacji aktualnej dojrzałości infrastruktury IT, a finalnie pozwoli poznać spersonalizowane rekomendacje wdrożeń oraz możliwe do osiągnięcia korzyści.

Future Builders to innowacyjne kształtowanie przyszłości technologicznej organizacji poprzez świadome działania i rekomendacje najlepszych ekspertów i organizacji IT


Future Builders to program, będący ewolucją doskonale znanego projektu Dell Technologies - Future Thinkers.

Skupia się on na bieżących wyzwaniach organizacji, oferując praktyczne narzędzie do planowania kolejnych kroków cyfrowego rozwoju i doboru rozwiązań technologicznych. Rozwój każdej firmy zależy od indywidualnych czynników oraz podejmowanych decyzji. Future Builders pomaga w nawigacji po pięciu kluczowych obszarach technologicznych, w tym nowo dodanej ścieżce o sztucznej inteligencji.

Co zrobiliśmy?
 • Współpracując z 100 ekspertami technologii i liderami biznesu, określiliśmy najważniejsze trendy i kierunki rozwoju dla IT
 • Opracowaliśmy narzędzie do oceny dojrzałości technologicznej i organizacyjnej w pięciu kluczowych obszarach
 • Dopasowaliśmy praktyczne rekomendacje i rozwiązania dla każdego rodzaju zalecanej transformacji, wskazując korzyści z ich wdrożenia
Co możesz zyskać?
 • Rozpoznanie aktualnego poziomu dojrzałości technologicznej infrastruktury IT
 • Wiedzę o obszarach IT w Twojej organizacji, ze zdiagnozowanymi lukami i wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju
 • Dostęp do dedykowanych rozwiązań, które podniosą dojrzałość technologiczną Twojej organizacji
Jak zmaksymalizować korzyści?
 • Skorzystaj z naszego testu do oceny dojrzałości technologicznej, aby otrzymać spersonalizowane rekomendacje technologiczne wraz z diagnostyką dojrzałości badanego obszaru
 • Poznaj rekomendacje ekspertów dotyczące kolejnych kroków oraz produktów i usług najlepiej odpowiadających potrzebom Twojej firmy
 • Indywidualne podejście umożliwi Twojej organizacji skuteczniejsze osiągnięcie wyższego poziomu technologicznego

Wybierz ścieżkę technologiczną i pozyskaj rekomendacje ekspertów

AI Acceleration

NOWA ŚCIEŻKA

Sztuczna inteligencja oferuje niezrównane możliwości optymalizacji procesów, personalizacji usług i innowacji produktów. Jednak z jej wprowadzeniem wiążą się nowe wyzwania związane z etyką, bezpieczeństwem danych i integracją systemów. AI Acceleration to klucz do:

 • efektywnego wykorzystania danych do zasilania innowacyjnych rozwiązań AI, które wspierają zarówno codzienne operacje, jak i długoterminową strategię rozwoju
 • dostosowania strategii AI do specyficznych potrzeb i oczekiwań organizacji, zapewniając jednocześnie zgodność z etycznymi i prawnymi standardami
 • przygotowanie infrastruktury IT do wspierania obecnych i przyszłych wdrożeń AI, maksymalizując korzyści z automatyzacji, uczenia maszynowego i zaawansowanej analizy danych

Dowiedz się więcej

Cyber Resilience


Kompleksowe uszczelnienie całości systemu – tylko takie działanie może zapewnić niezawodność oraz ciągłość funkcjonowania biznesu i łańcucha dostarczania wartości. Scieżka Cyber Resilience pozwoli Ci odpowiedzieć na następujące bloki wyzwań:

 • zautomatyzowanie wykrywania, analizowania i predykcji możliwych cyberryzyk w firmie oraz komunikację dotyczącą ryzyk między IT i biznesem
 • zmniejszenie przestrzeni ataku w Twojej organizacji i w całym łańcuchu wartości
 • skuteczne zarządzanie incydentami w całej organizacji

Dowiedz się więcej

Data Induced Everything

Pierwszym krokiem do wytworzenia z danych użyteczności biznesowej jest wdrożenie kompleksowego podejścia: od właściwego zapisu danych, poprzez ich analizę, atrybutyzację i odpowiednie zarządzanie. Ścieżka Data Induced Everything skupia się na takich wyzwaniach jak:

 • sposoby identyfikacji i łączenia danych w Twojej organizacji i przekładania ich na cele oraz procesy biznesowe
 • szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o posiadane dane
 • współdzielenie danych tak, by mieć kontrolę nad całym cyklem życia danych czy usługi

Dowiedz się więcej

Stack Redefinition

Coraz bardziej rozbudowane środowisko IT wymaga automatyzacji i upraszczania sposobu obsługi. Konieczne jest szybkie reagowanie na pojawiające się zmiany, w czym pomaga elastyczna architektura IT. Ścieżka Stack Redefinition skupia się na takich wyzwaniach jak:

 • skuteczne wspieranie Twojej organizacji w procesach transferów danych pomiędzy różnymi nośnikami i technologiami
 • kreowanie środowiska łatwo dostosowującego się do zmiennych aspektów biznesowych
 • budowanie efektywnego i przewidywalnego modelu kosztów związanych z infrastrukturą IT

Dowiedz się więcej

Entangled Worlds

Współczesny użytkownik technologii zmuszony jest do równoczesnego funkcjonowania w przenikających się światach – naturalnym i cyfrowym, które permanentnie na siebie oddziałują. Technologia (paradoksalnie) odpowiada na bieżące wyzwania, rozwiązuje problemy, ale jednocześnie tworzy nowe. Konieczne są więc innowacyjne rozwiązania w obszarze IT uwzględniające perspektywy wielu interesariuszy oraz czynniki środowiskowe. Entangled Worlds to ścieżka, która pozwala odpowiedzieć na wyzwania:

 • możliwość efektywnej pracy w splątanych światach cyfrowym i rzeczywistym
 • dostosowanie rozwiązań technologicznych do oczekiwań organizacji

Dowiedz się więcej

od Future Thinkers do Future Builders

 • wymiar teoretyczny
 • 35 czynników Transformacji Cyfrowej
 • 10 trendów kształtujących przyszłość technologiczną
 • 5 scenariuszy biznesowych Transformacji Cyfrowej
Pobierz raport Future Thinkers
 • wymiar praktyczny
 • 4 najbardziej dynamicznie zmieniające się obszary technologiczne IT
 • 3 bloki wyzwań w każdym z obszarów technologicznych - konkretne kierunki zmian
 • 4 poziomy dojrzałości technologicznej w każdym z obszarów
 • indywidualne rekomendacje rozwiązań i usług IT
Pobierz raport Future Builders

Scenariusze przyszłości

Podcasty

Przyszłość według scenariusza Ambient Intelligence

Prowadząca: Karolina Głowacka

Goście – Eksperci:

 • dr. inż. Michalina Wojtkowska, liderka zespołu Data Science w dziale R&D w Smart Factor
 • Michał Rowiński, Ikea Industry
 • dr. Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, Sotrender
 • Tomasz Panufnik, Public Sales Director, Dell Technologies

Przyszłość według scenariusza Restored Habitat

Prowadząca: Karolina Głowacka

Goście – Eksperci:

 • Aneta Malkusz, pełnomocnik zarządu do spraw marketingowych i PR Grupy Chespa
 • Agata Szczotka-Sarna doradca ds. CSR i edukacji ekologicznej, Interseroh
 • Ewa Jarzemska, EMEA Field Communications and PR Senior Manager Dell Technologies

Constant Cybergrid - Scenariusz przyszłości

Prowadząca: Karolina Głowacka

Goście – Eksperci:

 • Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki, mBank
 • Daniel Olkowski, Principal System Engineer, Dell Technologies, Prezes Fundacji Olimpijskie Koło Informatyczne

Poznaj Ekspertów Future Builders

Dariusz Piotrowski
Rada Programowa Future Builders

Zuzanna Skalska
Rada Programowa Future Builders

Prof. Piotr Płoszajski
Rada Programowa Future Builders

Robert Domagała
Entangled Worlds

Mirosław Maj
Cyber Resilience

Bartosz Charliński
Cyber Resilience

Sebastian Hutny
Stack Redefinition

Radosław Piedziuk
Stack Redefinition

Krzysztof Dąbrowski
Data Induced Everything

Wojciech Janusz
Data Induced Everything

Sebastian Antkiewicz
Entangled Worlds

Bartosz Górczyński
Partner Digital Excellence Group

Zobacz wszystkich współautorów

Co mówią o nas media?


Pobierz PressPack
Partnerzy
To top