Be THE Future Builder

Poznaj dojrzałość technologiczną infrastruktury IT – zostań czynnym uczestnikiem transformacji cyfrowej Twojej organizacji

Dariusz Piotrowski
Rada Programowa Future Builders

Rozpoczęliśmy od zdefiniowania najważniejszych czynników zmian, trendów oraz scenariuszy przyszłości IT. To był cel programu Future Thinkers. W jego rozwinięciu – w programie Future Builders, skupiliśmy się na praktycznym wymiarze i rozwiązaniach, odpowiadających na wyzwania w czterech strategicznych obszarach IT. Wynikiem pracy z ekspertami ze świata nauki, biznesu i technologii jest raport, który pozwolił nam wypracować unikatowe narzędzie. Odpowiedzialnym za technologię w firmie pomoże ono w weryfikacji aktualnej dojrzałości infrastruktury IT, a finalnie pozwoli poznać spersonalizowane rekomendacje wdrożeń oraz możliwe do osiągnięcia korzyści.

Prof. Piotr Płoszajski
Rada Programowa Future Builders

Biznes to świat niespodzianek i niestabilności. Odpowiednio wykorzystane technologie IT mogą pomóc w reagowaniu na zmiany oraz w budowaniu przyszłości naszych organizacji na miarę możliwości i marzeń. Intencją programu Future Builders było wskazanie najważniejszych trendów i wyzwań, ale też rozwiązań odpowiednich dla Twojej firmy. Tak, aby zwiększyły poziom zaawansowania technologicznego.

Zuzanna Skalska
Rada Programowa Future Builders

Nie ma dwóch takich samych organizacji, nie ma również uniwersalnych rozwiązań do budowania jednej przyszłości. Dlatego w projekcie Future Builders od samego początku kładliśmy nacisk na wypracowanie zestawu skutecznych i profilowanych rekomendacji dla osób odpowiedzialnych w firmach za technologie IT. Pomogą one w nawigowaniu poprzez niepewne i niewymierne przyszłości i oświetlą drogę w ciągle zmieniającym się celu.

Future Builders to innowacyjne kształtowanie przyszłości technologicznej organizacji poprzez świadome działania i rekomendacje najlepszych ekspertów i organizacji IT


Future Builders to druga edycja (a raczej ewolucja) doskonale znanego projektu Dell Technologies – Future Thinkers, zorganizowanego 3 lata temu. W 2019 roku zastanawialiśmy się nad trendami wpływającymi na biznes w perspektywie kolejnych 5 lat. Tym razem, w programie Future Builders skupiliśmy się na aktualnych i najbliższych wyzwaniach organizacji.

Projekt od samego początku zakładał wypracowanie praktycznego narzędzia, które ułatwia dobór możliwych rozwiązań na podstawie testu dojrzałości technologicznej.
Każda firma rozpoczyna w innym, określonym przez różne czynniki miejscu i podejmuje decyzje, które pomagają lub hamują jej rozwój. Dlatego, pracując nad ułatwieniem nawigacji patrzyliśmy na różnorodne przecinające się cztery obszary technologiczne.

Co zrobiliśmy?
 • Wraz z 100. ekspertów rynku technologii i liderów biznesu zdefiniowaliśmy kluczowe czynniki zmian, trendy oraz kierunki zmian i scenariusze przyszłości dla branży IT
 • Wypracowaliśmy narzędzie, które pozwala na diagnostykę dojrzałości technologicznej firmy w 4 strategicznych obszarach IT
 • Dopasowaliśmy dedykowane każdej rekomendowanej transformacji technologicznej praktyczne rozwiązania i korzyści wynikające z ich wdrożenia
Co możesz zyskać?
 • Rozpoznanie aktualnego poziomu dojrzałości technologicznej infrastruktury IT
 • Wiedzę o obszarach IT w Twojej organizacji, ze zdiagnozowanymi brakami i wskazanie najważniejszych kierunków rozwoju
 • Dedykowane rekomendacje rozwiązań technologicznych, które pomogą Twojej organizacji osiągnąć wyższy poziom dojrzałości w kluczowych obszarach ekosystemu IT
Jak zmaksymalizować korzyści?
 • Rozwiąż test poziomujący w narzędziu w dowolnej ścieżce i otrzymaj personalizowany zestaw indywidualnych rekomendacji technologicznych z diagnostyką dojrzałości Twojej infrastruktury IT
 • Poznaj eksperckie rekomendacje, które zwrócą uwagę na konkretne produkty i usługi dostosowane do potrzeb Twojej firmy
 • Indywidualne podejście pozwoli Twojej firmie efektywnie wejść na wyższy poziom technologiczny

Future Builders to program zindywidualizowanych wartości:

 • prosty schemat ścieżki technologicznej
 • intuicyjny interfejs prowadzący poprzez wyzwania i pytania poziomujące
 • szybka diagnostyka oraz ekspercka ocena infrastruktury IT w Twojej organizacji

Finalnie otrzymasz zestaw indywidualnych rekomendacji technologicznych, obejmujący:

 • wskazanie kierunków rozwoju
 • działania, pozwalające na upgrade technologiczny
 • rekomendacje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne Twojej organizacji – rekomendacje konkretnych produktów i usług niezbędnych do osiągnięcia wskazanego celu
 • wsparcie i nawigowanie transformacji technologicznej w czterech głównych obszarach IT

Nadszedł czas na kolejny krok – teraz główną rolę odgrywa działanie.

Wybierz ścieżkę technologiczną i pozyskaj rekomendacje ekspertów

Cyber Resilience


Kompleksowe uszczelnienie całości systemu – tylko takie działanie może zapewnić niezawodność oraz ciągłość funkcjonowania biznesu i łańcucha dostarczania wartości. Scieżka Cyber Resilience pozwoli Ci odpowiedzieć na następujące bloki wyzwań:

 • zautomatyzowanie wykrywania, analizowania i predykcji możliwych cyberryzyk w firmie oraz komunikację dotyczącą ryzyk między IT i biznesem
 • zmniejszenie przestrzeni ataku w Twojej organizacji i w całym łańcuchu wartości
 • skuteczne zarządzanie incydentami w całej organizacji

Dowiedz się więcej

Data Induced Everything

Pierwszym krokiem do wytworzenia z danych użyteczności biznesowej jest wdrożenie kompleksowego podejścia: od właściwego zapisu danych, poprzez ich analizę, atrybutyzację i odpowiednie zarządzanie. Ścieżka Data Induced Everything skupia się na takich wyzwaniach jak:

 • sposoby identyfikacji i łączenia danych w Twojej organizacji i przekładania ich na cele oraz procesy biznesowe
 • szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o posiadane dane
 • współdzielenie danych tak, by mieć kontrolę nad całym cyklem życia danych czy usługi

Dowiedz się więcej

Stack Redefinition

Coraz bardziej rozbudowane środowisko IT wymaga automatyzacji i upraszczania sposobu obsługi. Konieczne jest szybkie reagowanie na pojawiające się zmiany, w czym pomaga elastyczna architektura IT. Ścieżka Stack Redefinition skupia się na takich wyzwaniach jak:

 • skuteczne wspieranie Twojej organizacji w procesach transferów danych pomiędzy różnymi nośnikami i technologiami
 • kreowanie środowiska łatwo dostosowującego się do zmiennych aspektów biznesowych
 • budowanie efektywnego i przewidywalnego modelu kosztów związanych z infrastrukturą IT

Dowiedz się więcej

Entangled Worlds

Współczesny użytkownik technologii zmuszony jest do równoczesnego funkcjonowania w przenikających się światach – naturalnym i cyfrowym, które permanentnie na siebie oddziałują. Technologia (paradoksalnie) odpowiada na bieżące wyzwania, rozwiązuje problemy, ale jednocześnie tworzy nowe. Konieczne są więc innowacyjne rozwiązania w obszarze IT uwzględniające perspektywy wielu interesariuszy oraz czynniki środowiskowe. Entangled Worlds to ścieżka, która pozwala odpowiedzieć na wyzwania:

 • możliwość efektywnej pracy w splątanych światach cyfrowym i rzeczywistym
 • dostosowanie rozwiązań technologicznych do oczekiwań organizacji

Dowiedz się więcej

od Future Thinkers do Future Builders

 • wymiar teoretyczny
 • 35 czynników Transformacji Cyfrowej
 • 10 trendów kształtujących przyszłość technologiczną
 • 5 scenariuszy biznesowych Transformacji Cyfrowej
Pobierz raport Future Thinkers
 • wymiar praktyczny
 • 4 najbardziej dynamicznie zmieniające się obszary technologiczne IT
 • 3 bloki wyzwań w każdym z obszarów technologicznych - konkretne kierunki zmian
 • 4 poziomy dojrzałości technologicznej w każdym z obszarów
 • indywidualne rekomendacje rozwiązań i usług IT
Pobierz raport Future Builders

Scenariusze przyszłości

Podcasty

Przyszłość według scenariusza Ambient Intelligence

Prowadząca: Karolina Głowacka

Goście – Eksperci:

 • dr. inż. Michalina Wojtkowska, liderka zespołu Data Science w dziale R&D w Smart Factor
 • Michał Rowiński, Ikea Industry
 • dr. Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, Sotrender
 • Tomasz Panufnik, Public Sales Director, Dell Technologies

Przyszłość według scenariusza Restored Habitat

Prowadząca: Karolina Głowacka

Goście – Eksperci:

 • Aneta Malkusz, pełnomocnik zarządu do spraw marketingowych i PR Grupy Chespa
 • Agata Szczotka-Sarna doradca ds. CSR i edukacji ekologicznej, Interseroh
 • Ewa Jarzemska, EMEA Field Communications and PR Senior Manager Dell Technologies

Constant Cybergrid - Scenariusz przyszłości

Prowadząca: Karolina Głowacka

Goście – Eksperci:

 • Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki, mBank
 • Daniel Olkowski, Principal System Engineer, Dell Technologies, Prezes Fundacji Olimpijskie Koło Informatyczne

Poznaj Ekspertów Future Builders

Dariusz Piotrowski
Rada Programowa Future Builders

Zuzanna Skalska
Rada Programowa Future Builders

Prof. Piotr Płoszajski
Rada Programowa Future Builders

Robert Domagała
Entangled Worlds

Mirosław Maj
Cyber Resilience

Bartosz Charliński
Cyber Resilience

Sebastian Hutny
Stack Redefinition

Radosław Piedziuk
Stack Redefinition

Krzysztof Dąbrowski
Data Induced Everything

Wojciech Janusz
Data Induced Everything

Sebastian Antkiewicz
Entangled Worlds

Bartosz Górczyński
Partner Digital Excellence Group

Zobacz wszystkich współautorów

Co mówią o nas media?


Pobierz PressPack
Partnerzy
To top