Wróć

Cyber Resilience


Wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa stale rosną i stają się osią strategii działów technologicznych większości organizacji. Eksperci zaangażowani w programie Future Builders wskazali problem cyberzagrożeń, jako jedno z największych wyzwań najbliżej dekady. Poświęcona jest mu jedna z czterech ścieżek technologicznych: Cyber Resilience.

Eksperci Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Bartosz Charliński z Dell Technologies skupili się w niej na wypracowaniu indywidualnych rekomendacji dla firm. Ich wdrożenie pomoże podnieść poziom optymalnej ochrony przed możliwymi atakami, predykcji i minimalizowanie szkód, by funkcjonowanie firmy nie było obarczone ryzykami strat.

Przejście przez test w ścieżce Cyber Resilience da obraz stopnia zaawansowania w Twojej firmie w obszarach rezylientnej architektury informacyjnej, analizy ryzyk oraz mitygacji zagrożeń i incydentów. Taka analiza umożliwia naszym ekspertom wskazanie unikatowych produktów i usług dedykowanych Twojej firmie. Uzyskasz również pełen pakiet korzyści wynikających z wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.

Dla konkretnego wyzwania proponowany jest unikatowy produkt Dell Technologies i partnerów. Odpowiadają one na trzy najważniejsze bloki wyzwań:

  • Jak zmniejszyć przestrzeń ataku u siebie i w całym łańcuchu wartości
  • Jak zautomatyzować wykrywanie, analizowanie i predykcję możliwych cyberryzyk w Twojej organizacji
  • Jak budować efektywny i przewidywalny model kosztów związanych z infrastrukturą IT

Wykorzystanie rekomendowanych usług pozwoli Twojej firmie m.in.

  • Podwyższyć skuteczność obrony przeciw atakom na łańcuch dostaw
  • Utrzymać bezpieczeństwo kopii
  • Eliminować niezaufanych użytkowników i urządzenia z infrastruktury DC
  • Podwyższyć zdolność do wykrycia próby ataku oraz automatyzować proces reakcji
  • Podnieść poziom świadomości cyberzagrożeń i ich wpływu na działanie poszczególnych komórek organizacyjnych
  • Koordynować główne funkcje w dziedzinie zarządzania incydentami

Cyberataki są powszechne i masowe, a ich intensywność wzrasta. Skorzystanie ze wskazanych rozwiązań pozwoli Ci podnieść bezpieczeństwo cyfrowej przestrzeni Twojej firmy i nadążać za rosnącą skalą cyberprzestępczości. Zalecamy skorzystanie z diagnostyki i rekomendacji eksperckich w pozostałych ścieżkach technologicznych.

Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders
Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders.

Jeżeli chcesz wziąć udział w wyzwaniu Cyber Resilience

Przejdź do testu poziomującego Future Builders
To top