Wróć

Data Induced Everything

Dane powinny kreować wartości, a firma powinna na nie patrzeć przez pryzmat ich skutecznego wykorzystania. Odpowiednia atrybutyzacja, analiza, przechowywanie i zarządzanie nimi pozwolą wytworzyć z nich korzyści. Ekspertami programu Future Builders w poświęconej temu wyzwaniu ścieżce są Krzysztof Dąbrowski z mBanku oraz Wojciech Janusz z Dell Technologies. Ich celem było wskazanie usług, których wdrożenie pozwoli Twojej firmie odpowiednio zarządzać całym cyklem życia danych i ciągle optymalizować posiadane zasoby, aby tworzyły spójną całość. Ponadto inteligentnie łączyć dane od wielu dostawców i stworzyć bezpieczną platformę ich wymiany. Przejście przez test w ścieżce Data Induced Everything wskaże przydatne usługi, których w Twojej organizacji jeszcze nie wdrożono, a które odpowiadają na wyzwania:

  • Jak sprawniej podejmować decyzje biznesowe w oparciu o dane
  • Jak współdzielić dane z innymi, aby mieć kontrolę nad pełnym cyklem życia danych
  • Jak identyfikować i łączyć wartościowe dane funkcjonujące w ekosystemie organizacji, jak przekładać je na cele oraz procesy biznesowe

Wykorzystanie usług rekomendowanych przez ekspertów pozwoli Twojej firmie m.in.

  • Unikać migracji dużych wolumenów danych i nakładu pracy z zarządzaniem uprawnieniami
  • Wyeksponować wartości z danych pochodzących z różnych źródeł oraz ujednolicić środowisko eksperymentów, by łatwiej dzielić się wiedzą i wynikami
  • Mieć pełne zaufanie do wysyłanych danych
  • Przetwarzać dane spływające strumieniem na bieżąco z możliwością odkładania danych wymagających dłuższej retencji
  • Korzystać ze sztucznej inteligencji do rozpoznawania obrazów pochodzących z wielu źródeł
  • Agregację danych w dużej skali

Optymalne zarządzanie coraz większą ilością danych i ich umiejętne wykorzystywanie, to dla każdej firmy duże wyzwanie. Twoja może się z nim zmierzyć skuteczniej. Zalecamy skorzystanie z diagnostyki i rekomendacji eksperckich w pozostałych ścieżkach technologicznych.

Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders
Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders.

Jeżeli chcesz wziąć udział w wyzwaniu Data Induced Everything

Przejdź do testu poziomującego Future Builders
To top