Wróć

Entangled Worlds

Hybrydowy świat może być dla firmy dużym potencjałem i podnieść możliwości działania biznesu, także w obszarze IT. Na nowych perspektywach związanych z wyzwaniem konieczności równoczesnego funkcjonowania w przenikających się światach w programie Future Builders skoncentrowali się nasi eksperci: prof. Piotr Płoszajski, który jest również Dyrektorem Rady Programowej całego programu oraz Robert Domagała z Dell Technologies. Ich wyzwaniem było wskazanie skutecznych usług i produktów, które pozwolą podnieść jakość działalności biznesu w aspekcie zarówno technologicznym, jak i organizacyjnym. Rozwiązanie testu w ścieżce Entangled Worlds da naszym ekspertom szansę wskazania poziomu zaawansowania Twojej firmy oraz zarekomendowania produktów Dell Technologies i partnerów, których wdrożenie podniesie ten poziom w sektorach odpowiadających na następujące wyzwania:

  • Jak dostosować rozwiązania technologiczne, aby spełniały oczekiwania organizacji
  • Jak umożliwić zespołom efektywną pracę w hybrydowym środowisku

Wykorzystanie usług rekomendowanych przez ekspertów pozwoli Twojej firmie m.in.

  • Odciążyć dział IT z zadań związanych z tworzeniem i utrzymaniem środowiska pracy, a przy tym zredukować koszty
  • Usprawnić komunikację, co potencjalnie zwiększy kreatywność
  • Poprzez lepsze monitorowanie procesów uruchamianych na urządzeniach podnieść efektywność, satysfakcję z pracy oraz poziom bezpieczeństwa danych
  • Minimalizować nakłady pracy działów IT związane z obsługą cyklu życia urządzeń końcowych
  • Wspierać pracownika przy jednoczesnym zwiększeniu jego możliwości w zakresie tworzenia zindywidualizowanego środowiska pracy

Skorzystanie z rekomendowanych usług pomoże Twojej firmie wykorzystać potencjał splątanych światów z uwzględnieniem perspektywy wielu interesariuszy oraz czynników środowiskowych. Zalecamy skorzystanie z diagnostyki i rekomendacji eksperckich w pozostałych ścieżkach technologicznych.

Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders
Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders.

Jeżeli chcesz wziąć udział w wyzwaniu Entangled Worlds

Przejdź do testu poziomującego Future Builders
To top