Wróć

Stack Redefinition

Szybkie reagowanie na zachodzące zmiany, to we współczesnym biznesie konieczność. Dlatego eksperci programu Future Builders wśród jednego z najważniejszych wyzwań najbliższej dekady wybrali właśnie konieczność tworzenia infrastruktury, która uprości i uelastyczni środowisko IT. Eksperci w tej ścieżce - Sebastian Hutny z Credit Agricole oraz Radosław Piedziuk z Dell Technologies – skonsolidowali swoje działania na wypracowaniu skutecznych usług, które wskażą Twojej firmie jak ewoluować model działania infrastruktury IT, by stał się bardziej efektywny i przewidywalny.

Wykonanie testu w ścieżce Stack Redefinition pozwoli nie tylko określić poziom dotychczasowego zaawansowania technologicznego w Twojej firmie w tym obszarze, ale też wskazać naszym ekspertom konkretne rozwiązania do wykorzystania w obszarach związanych z elastyczną infrastrukturą, automatyzacją oraz rozliczalnością. Dla konkretnego wyzwania proponowany jest unikatowy produkt Dell Technologies i partnerów. Odpowiadają one na trzy najważniejsze bloki wyzwań:

  • Jak skutecznie wspierać organizacje w transferach danych pomiędzy różnymi nośnikami i technologiami
  • Jak budować efektywny i przewidywalny model kosztów związanych z infrastrukturą IT
  • Jak skutecznie kreować środowisko łatwo dostosowujące się do zmiennych aspektów biznesowych

Wykorzystanie usług rekomendowanych przez ekspertów pozwoli Twojej firmie m.in.

  • Lepiej monitorować urządzenia i systemy, co jest konieczne do przeciwdziałania błędom i dalszej eskalacji awarii oraz lepiej monitorować usługi i parametry SLA, co jest niezbędne do zapewnienia ich dostępności
  • Podnieść poziom bezpieczeństwa infrastruktury poprzez centralne zarządzanie ustawieniami i parametrami
  • Uzyskać informacje o pełnym wykorzystaniu infrastruktury, które będą pomocne do wyliczenia kosztu per dział, proces biznesowy, aplikacja
  • Podnieść szybkość i jakość produkowanych aplikacji
  • Uelastycznić rozbudowę systemów pamięci, bez konieczności migracji danych i bez ryzyka osiągnięcia limitów wydajnościowych czy pojemnościowych
  • Umożliwić łatwe przenoszenie workloadów/aplikacji między środowiskami obliczeniowymi on-premise i off-premise

Szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb użytkowników i organizacji pozwoli Twojej firmie patrzeć w przyszłość ze spokojem i pewnością dążenia w dobrym kierunku. Zalecamy skorzystanie z diagnostyki i rekomendacji eksperckich w pozostałych ścieżkach technologicznych.

Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders
Ogólny schemat ścieżki technologicznej Future Builders.

Jeżeli chcesz wziąć udział w wyzwaniu Stack Redefinition

Przejdź do testu poziomującego Future Builders
To top